SEARCH

  • Highlight for Agro

Menerokai Kualiti Pengeluaran Ayam Part 1

4 years ago @ 05/12/2014

Menerokai Kualiti Pengeluaran Ayam Part 1 Program pertanian yang memfokuskan kepada aktiviti pertanian komersil, serta mengupas isu berkaitan pertanian komersil meliputi agensi kerajaan, swasta dan golongan petani komersil sejajar dengan hasrat kerajaan untuk mewujudkan industri pertanian lestari sebagai pemangkin kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Malaysia.

MAGAZINE Agro Read