SEARCH

  • Highlight for Mai Duit

Zawara

3 years ago @ 02/04/2015

Zawara menganjurkan karnival Zawara Busana di Menara Mara, acara kemuncaknya ialah Hujan Duit atau cash Shower berjumlah 10 ribu ringgit yang dilepaskan di ruang legar menara.

MAGAZINE Mai Duit Read