SEARCH

Proton Sasar Pertumbuhan Jualan Kenderaan


Published 3 years ago @ 04/04/2015


PROTON Holdings Berhad menyasarkan pertumbuhan jualan kenderaannya tahun ini meningkat sekitar 3 peratus menjadi 130 ribu unit berbanding 115 ribu unit yang direkodkan tahun lalu.